Nederlands English

TMap Next (Test Management Approach)

Wat is testen?


"Het proces dat inzicht geeft in - en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico's".

Testen werd lange tijd gezien als een noodzakelijk kwaad, een sluitpost welke tijd kostte en verder niet zoveel bijdroeg aan het eindproduct. De afgelopen jaren wordt de ‘markt’ zich bewust van het feit dat testen wel degelijk nodig is.

Waarom testen?


De kosten en risico's gerelateerd aan 'bugs' stijgen naarmate het proces vordert. Hoe later in het proces ze worden ontdekt en opgelost, hoe meer het zal gaan kosten. Daarbij geldt: Goed testen moet afhankelijk zijn van, en invloed hebben op het te lopen risico.

De TMap Next (Test Management Approach) methodiek biedt uitkomst. Het is dé aanpak voor het gestructureerd testen van uiteenlopende informatiesystemen.

Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van een product moet eerst het begrip kwaliteit tastbaar gemaakt worden. Daarnaast moet bekend zijn waaraan er gerefereerd wordt. De vereiste status wordt vastgelegd in een testbasis en is onderdeel van het totale testproces dat is gebaseerd op de aangeleverde informatie, zoals een lijst van requirements, een functioneel ontwerp of technisch ontwerp.

Risico


Wanneer uiteindelijk bekend is wat het verschil is tussen de actuele - en de vereiste status van een object, is bekend welk risico de gebruiker(klant) loopt wanneer het product 'op dat moment' in gebruik zou worden genomen.

Om het begrip kwaliteit meer tastbaar te maken, maakt TMap gebruik van een vaste set van 17 kwaliteitsattributen.

Met behulp van kwaliteitsattributen kan een informatiesysteem in controleerbare stukken worden opgedeeld. Een kwaliteitsattribuut beschrijft vervolgens een kenmerk van een informatiesysteem. Om vervolgens inzicht te kunnen krijgen in de kwaliteit, richt het testen zich dus op het controleren van de gekozen kwaliteitsattributen.

BSL & TMap

BSL beschikt over gekwalificeerde TMap testers en kan u ondersteunen tijdens het testen van uw software. Interesse? Neem dan contact met ons op.
TMap Next: "testen is een proces dat inzicht geeft in - en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico’s."